PV Building tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tham dự đại hội có đại diện Cổ đông Công ty Lọc- Hóa dầu Bình Sơn (BSR), cổ đông Khách sạn Cẩm Thành thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi và hơn 70 cổ đông cá nhân của Công ty. Đại hội đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Toàn cảnh đại hội

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; doanh thu đạt 127%, lợi nhuận trước/sau thuế đạt gần 110%, nộp ngân sách đạt 110%, tiền lương bình quân đạt 104%. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty đặt ra một số mục tiêu nổi trội như tiếp tục bám sát chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí và BSR để triển khai tốt lộ trình chuyển PV Building thành Công ty đại chúng, lưu ký, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, nâng cao chất lượng các dịch vụ Công ty đang cung cấp theo hướng ngày càng chuyên nghiệp hóa, lấy chất lượng làm tiêu chí hàng đầu, công tác sản xuất an toàn, hiệu quả. Đại hội đã nhất trí thông qua các vấn đề trên với tỉ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

PV Building

 

 

 

 

PV BUILDING

back to top

SỰ KIỆN

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30