Ngày 21/10/2019, người đại diện theo pháp luật (Giám đốc Công ty) có thông báo số 866/TB-PVBLD về việc thay đổi người được ủy quyền Công bố thông tin tại Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí.

Xem tiếp...  

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2019

Xem tiếp...  

Công bố thông tin về việc thay đổi người giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại dầu khí

Xem tiếp...  

Công bố thông tin về chi trả phần còn lại cổ tức năm 2018

Xem tiếp...  

« January 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31