Từ ngày 01/07/2017, mức lương cơ sở tăng nên không chỉ trợ cấp một lần thai sản tăng mà còn kéo theo đó là mức dưỡng sức sau sinh, phục hồi sức khỏe sau thai sản và ốm đau cũng tăng.

 Theo đó, mức dưỡng sức sau sinh sẽ tăng lên 390.000 đồng/ngày, tăng thêm được 7,4% so với mức hiện nay là 363.000 đồng/ngày.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban chấp hành đoàn cơ sở quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa không quá 10 ngày làm việc.
Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.


Ảnh minh họa (nguồn ảnh internet)
Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định lại như sau:
  Tương ứng Từ 01/7/2017
+ Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên   3.900.000 đồng
+ Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;   2.730.000 đồng
+ Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác   1.950.000 đồng
                  
Hiện hành:
  Tương ứng Trước đây
+ Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên   3.630.000 đồng
+ Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật   2.541.000 đồng
+ Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác   1.815.000 đồng
        
Ghi chú: 3.900.000đ = 390.000đ x 5, tương tự bên dưới.

 Điều kiện để hưởng dưỡng sức sau sinh:
- Lao động nữ sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý;
- Lao động nữ sinh con;
- Sau khi sinh con, nếu con dưới hoặc trên 02 tháng tuổi bị chết.

 Thời gian tính hưởng:
- Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày;
- Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;
- Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Tương tự, mức dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau cũng tăng lên
 được 390.000 đồng/ngày từ 01/07/2017.

Căn cứ:
  . Luật BHXH số 58/2014/QH13
  . Nghị định 47/2017/ NĐ-CP
                                                                        (Nguồn:  webketoan.vn)

SỰ KIỆN

« May 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31