Nhằm tiếp tục phát huy quyền dân chủ, lắng nghe ý kiến của NLĐ, ngày 20/7/2018, Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí tổ chức đối thoại quý II năm 2018 với sự tham gia của các thành phần: Đại diện NSDLĐ ông Trần Đoàn Thịnh - Giám đốc Công ty và lãnh đạo các phòng tham mưu giúp việc; đại diện NLĐ là tập thể Ban chấp hành Công đoàn Công ty và các thành viên trong Tổ đối thoại Công ty.

 Nội dung đối thoại quý II/2018 tập trung vào các vấn đề: Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018; Các chế độ về lương, hợp đồng lao động đối với NLĐ; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi,điều kiện làm việc và công tác nâng cao hiệu quả công việc tại Công ty.

 Tất cả các ý kiến của NLĐ đã được ghi nhận, giải quyết và trả lời một cách đầy đủ. Một số ý kiến đòi hỏi phải có thời gian để giải quyết đã được đại diện NSDLĐ phân công cụ thể cho các Phòng/bộ phận có trách nhiệm thực hiện với tiến độ cụ thể.

 Sau hơn hai giờ đối thoại, hai bên đã thống nhất cao các nội dung: Hai bên cũng nhất trí trong quý III/2018 và các kỳ đối thoại tiếp theo, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc đạt hiệu quả cao hơn. Trong thời gian tới, các tổ chức đoàn thể, nhất là tổ chức công đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa NLĐ với NSDLĐ, tiếp tục cập nhật và tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể NLĐ các vấn đề pháp luật liên quan đến NLĐ, giúp cho NLĐ nắm rõ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Bên cạnh đó, bản thân NLĐ, đặc biệt là lao động trẻ cần phát huy hơn nữa vai trò xung kích trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình để cùng nhau xây dựng một tập thể đoàn kết, vì một tương lai phát triển bền vững.

 Biên bản Hội nghị đối thoại được gửi tới các tổ công đoàn bộ phận trực thuộc. Việc duy trì tốt đối thoại định kỳ tại nơi làm việc trong thời gian qua đã tác động tích cực đến mọi mặt hoạt động của Công ty, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, giúp NLĐ yên tâm làm việc, gắn bó với Công ty.

Một số hình ảnh tại buổi đối thoại lần II năm 2018:

PV Building

 

SỰ KIỆN

« December 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31