PV Building tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 23/4/2018, tại Hội trường Khách sạn Cẩm Thành, Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại Hội Công Đoàn Công ty lần thứ III, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Sáng ngày 27/10/2017, Công đoàn cơ sở thành viên Công ty Cổ phần Nhà vàThương mại Dầu khí đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

SỰ KIỆN

« July 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31