Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) đã thông qua nghị quyết kiện toàn nhân sự HĐQT và BKS Công ty.

Xem tiếp...  

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng cuối năm 2017

Xem tiếp...  

Báo cáo thường niên Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí năm 2017.

Xem tiếp...  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí thay đổi lần thứ 19 ngày 08/9/2017

Xem tiếp...  

« November 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30