Ngày 29/6/2018, Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam ký kết Hợp đồng cung cấp về việc soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2018 - 30/6/2018 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Xem tiếp...  

Ngày 03/5/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-PVBLD.

Xem tiếp...  

Quyết định số 960/QĐ-CT ngày 12/6/2017 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Xem tiếp...  

Ngày 03/5/2018, tại buổi họp Ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) đã thống nhất bầu bà Đỗ Thị Phương Thúy giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Xem tiếp...  

« November 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30