Ngày 03/5/2018, tại buổi họp Ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) đã thống nhất bầu bà Đỗ Thị Phương Thúy giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Xem tiếp...  

Báo cáo thường niên Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí năm 2017.

Xem tiếp...  

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) đã thông qua nghị quyết kiện toàn nhân sự HĐQT và BKS Công ty.

Xem tiếp...  

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng cuối năm 2017

Xem tiếp...  

« July 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31