Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2018

Xem tiếp...  

Quyết định số 960/QĐ-CT ngày 12/6/2017 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Xem tiếp...  

Ngày 29/6/2018, Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam ký kết Hợp đồng cung cấp về việc soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2018 - 30/6/2018 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Xem tiếp...  

Ngày 03/5/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-PVBLD.

Xem tiếp...  

« March 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31