Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 06 tháng cuối năm 2018.

Xem tiếp...  

Ngày 14/01/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành Thông báo số 43/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building)

Xem tiếp...  

Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí

Xem tiếp...  

Ngày 28/12/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quyết định số 835/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí được đăng ký giao dịch cổ phiếu (Mã chứng khoán PBT) tại HNX.

Xem tiếp...  

« February 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28