Ngày 12/4/2018 Công ty có thông báo số 03/TB-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí

 

 1. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2018.

2. Mẫu Giấy ủy quyền.

« March 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31