Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện các quyền liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí năm 2018.

 

 

« March 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31