Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thương niên Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí năm 2017

 1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2017.

2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2017.

 

« July 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31