Theo ước tính, năm 2016 tổng doanh thu của Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) sẽ đạt 585,91 tỷ đồng, vượt trên 17% so với kế hoạch cả năm đề ra. Về đích sớm các chỉ tiêu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2016 là điều mà ban lãnh đạo công ty hoàn toàn tin tưởng.

Xem tiếp...  

Sự sụt giảm giá dầu thế giới từ giữa năm 2014 đến nay đã khiến các doanh nghiệp dầu khí trong nước gặp nhiều khó khăn. Với nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, năm 2015, Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) đã hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất, kinh doanh với doanh thu vượt 9,6% so với năm trước. Năm 2016, đại hội cổ đông của PV Building đặt mục tiêu phải nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, bảo đảm sản xuất, kinh doanh ổn định.

Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) sẽ chính thức IPO tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 12/7 tới. Theo đó số lượng cổ phần đấu giá ra công chúng là 7.977.919 cổ phần (tương đương 45.53% vốn điều lệ), với mức giá khởi điểm 12.200 đồng/cổ phần.

Xem tiếp...  

 Sau 2 kỳ tái cơ cấu doanh nghiệp vào các năm 2010 và 2014, Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Nhà Dầu khí (PV Building) đã có bước phát triển vượt bậc, vốn chủ sở hữu và lợi nhuận đã tăng hơn gấp 3 lần. Với mục tiêu xây dựng PV Building thành doanh nghiệp mạnh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã quyết định chuyển PV Building thành Công ty đại chúng lưu ký và niêm yết cổ phiếu trong năm 2016. Ông Trần Đoàn Thịnh- Giám đốc công ty đã có cuộc trao đổi về mục tiêu của đợt tái cấu trúc lần 3 này.