Với các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh được triển khai đồng bộ và quyết liệt, 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu, kế hoạch mà Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) đặt ra đều đạt và vượt kế hoạch.

 

Ngay từ đầu năm 2017, PV Building đã đặt ra một số mục tiêu nổi bật như: Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty TNHH Một thành viên Lọc - Hóa Dầu Bình Sơn để triển khai tốt lộ trình chuyển đổi PV Building thành công ty đại chúng, lưu ký, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán; nâng cao chất lượng các dịch vụ công ty đang cung cấp theo hướng ngày càng chuyên nghiệp hóa, lấy chất lượng làm tiêu chí hàng đầu; công tác sản xuất an toàn, hiệu quả.

Theo đó, dòng bao chứa hạt nhựa PP cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất được duy trì ổn định với chất lượng ngày càng nâng cao, tiếp tục mang lại lợi nhuận tốt cho công ty. Ước sản lượng tiêu thụ 6 tháng đầu năm của công ty vượt 19% so với kế hoạch. Bên cạnh đó, hoạt động mua bán hạt nhựa PP của Nhà máy lọc dầu Dung Quất vẫn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, sản lượng tiêu thụ đạt 141% so với kế hoạch.

Trong khi đó, tiêu thụ pallet gỗ trong 6 tháng đầu năm đạt 123% kế hoạch. Riêng hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng (LPG), mặc dù đây là lĩnh vực mới được triển khai từ năm 2016 thông qua nguồn cung chính từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất nhưng trong 6 tháng đầu năm, sản lượng tiêu thụ LPG đã tăng mạnh mang lại doanh thu và lợi nhuận tốt cho công ty với sản lượng tiêu thụ đạt 250% so với kế hoạch.

Ông Trần Đoàn Thịnh - Giám đốc PV Building - cho biết: 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của công ty đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể: Doanh thu đạt 157,39%, lợi nhuận sau thuế vượt 15,17% so với kế hoạch. Kết quả này có được, một phần là do Nhà máy lọc dầu Dung Quất tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần 3, mảng dịch vụ hậu cần được ưu tiên tập trung tất cả các nguồn lực cùng với việc thực hiện duy tu, bảo dưỡng khu nhà ở nhằm phục vụ nhu cầu ở của tất cả các nhà thầu trong và ngoài nước tham gia bảo dưỡng nhà máy. Do đó phát sinh doanh thu chỉ riêng trong tháng 6/2017 của mảng này đã đạt trên 10 tỷ đồng.

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bao bì ngày càng phát triển

Thêm vào đó, 6 tháng đầu năm, công tác tiết giảm chi phí cũng đã được công ty thực hiện một cách nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Đội ngũ quản lý ngày càng chuyên nghiệp. Việc bố trí nhân sự phù hợp với chuyên môn đã mang lại năng suất lao động ngày càng cao. Nếu năm 2016, năng suất lao động tính theo doanh thu hợp nhất ước 150,02 triệu đồng/người/tháng thì 6 tháng đầu năm, con số này đạt 151,92 triệu đồng/người/tháng.

Đặc biệt, công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV) cũng được quan tâm, "Chúng tôi không ngừng hoàn thiện công tác quản trị nhân sự như đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho CBCNV; bổ sung nhân sự có năng lực quản lý điều hành; nâng cao trình độ chuyên môn CBCNV qua các chương trình đào tạo ngắn, dài hạn liên quan đến các lĩnh vực như: Đào tạo nghiệp vụ tiền lương và chính sách pháp luật; phân phối LPG; bảo vệ; nghiệp vụ phòng chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn, nghiệp vụ đấu thầu… với 239 lượt người được đào tạo trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời công ty tiếp tục duy trì và giám sát chặt chẽ việc thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng như tiêu chuẩn ISO 9001:2008" - ông Trần Đoàn Thịnh cho hay. 

PV Building đặt ra mục tiêu 6 tháng cuối năm: Tiếp tục kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ chất lượng sản phẩm theo từng công đoạn và gắn trách nhiệm về chất lượng sản phẩm tới từng bộ phận sản xuất, nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, tạo cơ chế khuyến khích cho người lao động có sáng kiến giúp giảm thiểu chi phí, mang lại lợi ích cho công ty.

Nguồn: baocongthuong.com.vn